Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli 70 lat i otwarci są na nowe wyzwania do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu - XII edycji Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku.

Casting odbędzie się w dniu w Zespole Opiekuńczym w Tczewie, przy ul. Niepodległości 10 (w kawiarence), w dniu 8 grudnia br. o godzinie 14:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym szczególnym przedsięwzięciu propagującym piękno złotego wieku.

Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdańsku informuje, iż zakończył zbiórkę publiczną w dniach 10.05-14.06 br. Zbiórka prowadzona była w celu zebrania środków pieniężnych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Tczewa.

Zbiórka prowadzona była przez naszych wolontariuszy w formie zbierania ofiar do puszek kwestarskich.

W trakcie przeprowadzonej zbiórki, zebrano datki na sumę 2 533,24zł. W trakcie zbiórki nie pojawiły się ofiary w naturze.

W społeczeństwie cyfrowym uczestniczą przede wszystkim osoby młodsze, natomiast wykluczone z niego są osoby starsze Żyją one w dużej mierze nadal w rzeczywistości analogowej, czego dowodzi fakt, że z internetu korzysta w tej grupie wieku jedynie około 20% osób.

Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zbiera na wypoczynek letni dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Nasze dzieciaki odwiedziły tczewskie Starostwo Powiatowe, gdzie zaprezentowały się podczas sesji Rady Powiatu.

Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdańsku, ul. Garbary 12/13 informuje , iż w dniach 27.03.2014 – 30.06.2014 r. będzie prowadzić na terenie miasta Tczewa zbiórkę publiczną w celu zebrania środków pieniężnych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Tczewa.

Zbiórka będzie prowadzona przez wolontariuszy w formie zbierania ofiar do puszek kwestarskich. Wolontariusze będą wyposażeni w legitymacje imienne.