Święto to jest każdego roku okazją do promocji aktywności lokalnego środowiska osób starszych, stwarza szansę na pogłębienie więzki międzypokoleniowej oraz podjęcie debaty społecznej na temat aspektów i przejawów życia seniora w lokalnym środowisku i szerzej - w Polsce.

Fundacja Domu Kultury i Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie zapraszają do udziały w projekcie „Wspieramy mamy- program rozwoju społeczności lokalnej”.

Pomysłodawcą akcji światowej jest Shari Arison -  kobieta biznesu i filantropka, właścicielka Grupy Arison, firmy o zasięgu globalnym i grupy filantropijnej z siedzibą w Izraelu. Szefowa fundacji charytatywnej, znanej z kampanii promującej altruistyczne działania od 2007 roku.

„Siła uśmiechu złotego wieku” - to tytuł i hasło przewodnie XII edycji Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku, które odbyły się 13.03.2015 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Już po raz trzeci Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych ogłosiła konkurs o Nagrodę Bursztynowego Katamaranu. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: 1. Dla Jednostki Samorządu Terytorialnego z województwa, najlepiej współpracującego z ngo; 2. Dla Organizacji Pozarządowej – za najlepszą partnerską współpracę 2014 roku.

Nagroda Bursztynowego Katamaranu jest szczególnym wyróżnieniem. Ma na celu promowanie idei współpracy i dobrych relacji międzysektorowych.