1 procent

Przekaż 1% dla PKPS w Tczewie

w rocznym zeznaniu podatkowym wpisz nasz KRS: 0000041349

W szczegółowych celach 1% dopisz: na działalność statutową PKPS w Tczewie

 

Zastanawiasz się czy małe kwoty mają znaczenie? Dla nas są jak krople deszczu spadające na pustynię i pomagające wykiełkować pojedynczym źdźbłom. Dla nas są to istotne zmiany. Nasze źdźbła rosną tu i teraz. To zmiany, które budujemy od kilkudziesięciu lat, pomagając potrzebującym niezależnie od wieku, Szczególną uwagę poświęcamy dzieciom oraz osobom starszym w Tczewie. Zobacz, poznaj nas i przyłącz się do dobro czynienia.

W ramach działalności prowadzimy 2 Świetlice Środowiskowe dla dzieci w wieku 3-5 lat:

Świetlica Środowiskowa przy ul. Kopernika 9

Świetlica działa od roku 1999 realizując kompleksowy program edukacyjno-wychowawczy dla dzieci.

Okres zdobywania pierwszych doświadczeń społecznych dzieci, stanowi etap kształtowania się osobowości, nabywania różnorodnych doświadczeń, wzorców i umiejętności, fundamentalny dla tworzenia zasad i systemu wartości.

Najistotniejszym przemianom w wieku 3-5 lat podlega relacja dziecka z otoczeniem i początki tworzenia przez niego trwałych więzi społecznych. Wychowanie w Świetlicy Środowiskowej stanowi podstawę dla prawidłowego, indywidualnego rozwoju dziecka, jak i dla przygotowania podjęcia nauki szkolnej. Świetlica obecnie prowadzi zajęcia dla 50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  

Świetlica Środowiskowo-Sąsiedzka przy ul. Zamkowej 26 w Tczewie.

Świetlica powstała w roku 2012. Obejmuje wsparciem i pomocą nie tylko 40 dzieci w wieku od 3 do 17 lat, ale również ich rodziny, sąsiadów i przyjaciół. To miejsce gdzie na dzieci czeka zabawa i nauka, możliwość rozwijania pasji ale przede wszystkim zainteresowanie i zrozumienie. To miejsce gdzie dzieci opowiedzą o swoich wielkich troskach, odnajdą przyjaźń i dowiedzą się, że są kochane. To miejsce otwarte na wszystkie osoby, duże i małe które poszukują miejsca dla siebie - otwartego i ciepłego, budującego prawdziwe sąsiedztwo, o którym tak bardzo w ostatnich latach zapomnieliśmy.

Świetlica Zamkowa za swe działania została w roku 2014 wyróżniona w konkursie Pary Prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich pn. „Dobry klimat dla rodziny”.

  

Wśród działań na rzecz tczewskich seniorów na szczególną uwagę zasługują:

Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku

Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku to jedyny w swoim rodzaju produkt promujący aktywność osób starszych w Tczewie. Wybory są pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce (organizowane od 2004 roku), opartym na innowacyjnym programie budowania niestereotypowego wizerunku osób starszych, stwarzającym podstawy ku rozwojowi międzypokoleniowych relacji opartych na wzajemnym szacunku, trosce, zaufaniu. Celem Wyborów jest aktywizacja osób starszych, powyżej 70 roku życia i pobudzenie ich do aktywności scenicznej i teatralnej. W dotychczasowych 11 edycjach Wyborów udział wzięły 133 osoby starsze.

Wybory to dla Pani Ziutki „ Szansa na sprawdzenie się, jak sobie poradzę, aby zaistnieć inaczej niż tylko jako stara belferka”.

To zdaniem Pani Krysi „ Możliwość udziału w czymś ciekawym i niepowtarzalnym, a dla Pani Janki kolejne wyzwanie w zaangażowanie społeczne. Dla wszystkich to dobra zabawa i pigułka na samotność i sposób na odnalezienie siebie w złoty wieku.

  

Spotkania w kawiarence dla seniora „Cafe Senior”

Kawiarenki są miejscami, w których osoby starsze nawiązują kontakty towarzyskie, spotykają się z liderami społecznymi, specjalistami z różnych dziedzin, współtworzą grupę samopomocy, uczestniczą w wielodziedzinowych zajęciach warsztatowych, aktywnie biorą udział w działaniach społecznych, w tym w pracach przy tworzeniu strategii rozwoju przyjaznej osobom starszym polityki społecznej. Projekt „Cafe Senior” w nowatorski sposób integruje środowisko seniorów, promując równy dostęp osób starszych do wielu sfer życia kulturalnego i społecznego, kreując przy tym niestereotypowy wizerunek seniora – aktywnego społecznie, kulturalnie i towarzysko. Uczestnictwo w programie pozwala na utrzymanie i wzmocnienie niezależności osób starszych, zakresu ich samorealizacji i samopomocy.

  

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Dzięki inicjatywie ZM PKPS, Tczew jest wieloletnim organizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Święto to jest każdego roku okazją do promocji aktywności lokalnego środowiska osób starszych oraz upowszechnienia działań realizowanych na rzecz seniorów w mieście. Ponadto stwarza szansę na pogłębienie więzi międzypokoleniowej oraz podjęcie społecznej debaty na temat aspektów i przejawów życia seniora w lokalnym środowisku i szerzej – w Polsce.

  

Ścieżki zdrowia

Projekt „Ścieżki zdrowia 50+” zakłada realizację działań z zakresu gimnastyki geriatrycznej. Opiera się na autorskim programie poprawy jakości życia i zdrowia osób starszych, dotkniętych bądź zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Regularne spotkania pozwalają na kompleksowe wsparcie osób w wieku powyżej 50 roku życia w dbałości o profilaktykę zdrowotną oraz kondycję fizyczną, co w oddziaływaniu przyczynia się do zwiększenia ich aktywności społecznej.

  

Zespół Taneczny „Wiecznie Młodzi”

Zespół Taneczny Wiecznie Młodzi powstał z inicjatywy Prezes Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie -Julity Jakubowskiej. 35-osobowa grupa tancerzy w wieku 60+ z sukcesem łączy ideę aktywizacji społeczno – kulturalnej tczewskiego środowiska seniorów z przyjemnością, jaką niesie taniec. Zespół Wiecznie Młodzi to grupa pasjonatów, którzy poprzez swoją działalność dają radość innym. Ciężka praca jaką wkładają w swe występy przynosi owoce w postaci licznych występów w kraju oraz za granicą – Zespół gościł m.in. w brukselskim Europarlamencie oraz występował w telewizyjnym show „Mam Talent”.

  

Bank Czasu

Bank Czasu-Bankiem Życzliwości to projekt realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie. Działa na zasadach wzajemnej pomocy. Tej pomocy udzielają sobie sami uczestnicy projektu. Uczestnik może dawać i brać pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości w ramach katalogu usług, przy czym każda godzina pracy ma taką samą wartość.

Pani Miecia jest w projekcie od samego początku , bierze czynny udział, jeśli tylko jej zdrowie na to pozwala. „Dla mnie to życie, wyjście z domu motywacja że trzeba się ubrać. Chodzi o pomoc, ponieważ dobrze wiemy, że nie każdy nawet ja mogę mieć słabszą chwile i przychodzą koleżanki, pomagają słowem i czynami. I to jest najważniejsze ze możemy pomoc”.

Pani Teresa do Banku Czasu przychodzi od wielu lat. Jak sama mówi „na początku nie do końca mogła zaskoczyć te godziny dane i odebrane. Ale tu u człowiek wchodzi i zostawia wszystko za sobą. Kłopoty były są i będą i wieku młodego i starego, ale tu człowiek zapomina o wielu sprawach i cieszy się daną chwilą.”

  

Ponadto wśród projektów realizowanych przez Zarząd Miejski PKPS należy wyróżnić:

Projekt „Strefa Animacji”

Projekt „Strefa animacji” to wakacyjny program zajęć animacyjnych dla dzieci młodszych i starszych oraz młodzieży zamieszkujących dzielnicę Stare Miasto w Tczewie, uczęszczających do świetlicy środowiskowo–sąsiedzkiej przy ulicy Zamkowej 26. W świetlicy i w jej otoczeniu prowadzone były tematyczne warsztaty animujące grupę dzieci i młodzieży z sąsiedztwa świetlicy do aktywności w przestrzeni podwórek i najbliższej okolicy miejsca zamieszkania. W ramach projektu powstał mural, złożony ze słów kojarzących się ze świetlicą, który stał się stałym elementem wystroju świetlicy.

Stuk – Puk –otwórz drzwi, pomogę Ci

Projekt „Stuk-Puk” miał za zadanie wspierać osoby starsze, niewychodzące z domu i pomagać im, przy wykorzystaniu nowych technologii w utrzymaniu kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi.

O to jak o projekcie wypowiadała się Pani Kazia: „Jak zwykle zrobiłyście mi duża radość, z tego stuk puk bardzo dużo korzystam, po śmierci męża myślałam, ze świat mi się zawalił, a tu panie ze stuk-puk mnie odwiedzają i mogę być ze wszystkimi związana. Mam otwarty świat, mimo że nie wychodzę z domu. No i naprawdę cieszę się, ze jest to towarzystwo i to wszystko jest bardzo przyjemne, mieliśmy koncert, internetowe połączenie mojego domu z siedzibą FIS, tam byli członkowie chóru i wszystko słyszałam, tak jakbym z Wami była. Wy wszyscy zastępujecie mi serdecznych członków rodziny. Dziękuję i proszę nie zapominajcie staruszki.”

Za pośrednictwem wolontariuszy osoby niewychodzące z domów korzystały z nowych technologii komunikacyjnych i zyskały możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym i towarzyskim.

Smart Senior

Projekt smart senior realizowany wspólnie z fundacją Ja Kobieta miał na celu aktywizację osób starszych. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i cyfrowemu osób w wieku 60 plus oraz wsparcie psychiczne i poszerzenie wiedzy prawnej uczestników projektu. W ramach projektu organizowane były kursy komputerowe, warsztaty obsługi smartfonów i tabletów, spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem i prawnikiem.